OM MIG

Socionom, leg. psykoterapeut, IPT terapeut

Som terapeut utgår jag från en systemisk relationell grund. Jag arbetar med att utforska händelser i livet, beteendemönster i samspel med andra, särskilt i nära relationer, och hur detta påverkar oss. Genom känslomässigt processande skapas möjligheter till förändring och förbättrat mående. 

Skapa din hemsida gratis!